Uwagi Inicjatywy do planu strategii transportowej województwa

_pociągi

Z odremontowanego dworca PKP w Wadowicach korzysta sporo osób. Łatwo można przekształcić go w prężny węzeł przesiadkowy. Ale władze lokalne nie są tym zainteresowane.

Inicjatywa Wolne Wadowice staje się rozpoznawalnym bytem na mapie Małopolskich organizacji pozarządowych. Marszałek Województwa zwrócił się od stowarzyszenia z prośbą o konsultacje strategii transportowej. Nad uwagami przekazanymi przez stowarzyszenie obradowała komisja Sejmiku Wojewódzkiego.

Strategia to dokument, który określi kierunki inwestycji publicznych w system transportowy. Wynika z niej, że zasadnicza rola przypadać będzie kolei – Województwo zamierza powołać nawet własną spółkę, która przejmie realizację połączeń kolejowych Krakowa z najważniejszymi miejscowościami regionu. Połączenia busowe stanowić mają wg. planu jedynie uzupełnienie istniejącej infrastruktury kolejowej. Ta zresztą ma zostać rozbudowana – powstaną nowe fragmenty torów, które usprawnić mają poruszanie się koleją. Spore inwestycje czekają też tabor.

_Zaproszenie - konsultacje

Niestety, rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej z pieniędzy Województwa odbywać się będzie kosztem istniejących połączeń do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. I na tym głównie skupili się w swoim piśmie do władz Województwa członkowie Inicjatywy.

_Pismo Barczyk _Uwagi 1 _Uwagi 2_Uwagi 3

Czy w obronie mieszkańców Kalwarii i Wadowic występują lokalni samorządowcy? Nie bardzo. Wygląda na to, że sprawy te w ogóle ich nie interesują. W piśmie Inicjatywy jest zresztą o tym mowa. Tymczasem przekazanymi przez IWW uwagami do strategii transportowej zajęła się Komisja Rozwoju Regionu Sejmiku Wojewódzkiego. Prace trwają.

_Pismo Komisji

Czy trzeba dodawać, że lokalne samorządy w pracach tych nie uczestniczą? Niedawno radny Mateusz Klinowski ponownie wnosił o zajęcie się problemem transportu publicznego przez Komisję Inicjatyw RM Wadowic. Jej przewodniczący Józef Cholewka miał powiedzieć, że „nie będzie naganiał kolei pasażerów”. Również niewiele wynika z działań Starostwa. Konwent Wójtów i Burmistrzów to ciało produkujące głównie oświadczenia, Starosta zorganizował spotkania z władzami spółek kolejowych na początku kadencji, a wicestarosta Marta Królik ogłosiła z dumą niedawno na antenie TVP Kraków, że problem od dawna jest jej znany. No i na tym koniec. Żadnych rzeczywistych działań nie podjęto, nie zrobiono kompletnie nic. Każdy kolejny rok przynosi za to zapowiedź likwidacji kolei w Wadowicach.