[Relacja video] 13 Sesja Rady Miejskiej Wadowice

Poniżej pełna relacja wideo z 13. sesji Rady Miejskiej Wadowic. Radni znów nie zawiedli i kompromitowali się bez zahamowań. W czasie obrad doszło do dwóch skandali. Utworzony naprędce klub PO, składający się z radnych, którzy niedawno nie byli nawet członkami tej partii, złożył zadziwiający wniosek. Radni postanowili wykreślić z protokołów poprzedniej sesji słowa radnego dr Mateusza Klinowskiego, uznając, że były one „nieprawdziwe i obraźliwe dla radnych i burmistrza Wadowic, przykładem manipulacji i arogancji”, stanowiąc „nic nie wnoszące spekulacje i pomówienia, które szkodzą dobremu wizerunkowi gminy Wadowice, a co najważniejsze zacierają różnice pomiędzy prawdą, a kłamstwem”.

Przeczytaj: Platforma Obywatelska cenzuruje radnego.

Nagromadzenie epitetów we wniosku może jedynie wzbudzić uśmiech politowania, a wrażenie żenady rośnie, gdy przyjrzeć się jakie wypowiedzi radnego uznano za manipulację. Chodziło bowiem o apele Klinowskiego, aby radni, którzy stworzyli i podpisali pamiętną  „Rezolucję Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie prób zakłócania uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II”, wymierzoną w rodzinę Siłkowskich, wreszcie za swój wygłup przeprosili. Klinowski upominał się również o  Komisję Rewizyjną, która żadnych kontroli nie prowadzi.

Reżimowym radnym-bezradnym wspierającym Ewę Filipiak i kontrolowanym przez Stanisława „Kocicha” Kotarbę szczęście nie sprzyja. Andrzej Petek, reagując zdumieniem na wspomniany wniosek Klubu PO i Mariusza Ruły,  zgłosił dość oczywisty postulat, aby o ocenę rezolucji Rady Miejskiej zapytać… obecne w czasie obrad Zofię i Anne Siłkowskie, które czują się znieważone rezolucją radnych. Radni Wadowic schowali jednak głowę w piasek i paniom głosu nie udzielono. Te w reakcji na to rozwinęły baner z napisem „Mieszkańcy żądają prawa do głosu”. Kabaret.

Symboliczne jest, że w Radzie Miejskiej Wadowic doszło do próby cenzurowania wypowiedzi jednego z radnych – akurat tego, który złożył w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Zdzisława Szczura, przewodniczącego Rady Miejskiej Wadowic, manipulującego treściami protokołów. Jak na zawołanie, Szczur postanowił zarzuty Klinowskiego uwiarygodnić i bezprawny wniosek radnych PO poddał pod głosowanie. 15 radnych Rady Miejskiej poparło go. Na marginesie, głosowanie zmian w protokole również stanowi złamanie Regulaminu Rady Miejskiej, ale marionetkowy przewodniczący Szczur regulaminu tego w ogóle nie zna.

Sprawą zajmuje się obecnie Wydział Nadzoru Prawnego Wojewody Małopolskiego. Nietrudno przewidzieć skutek, gdyż pracownicy Urzędu Wojewódzkiego już ocenili wyczyny wadowickich radnych, pisząc, że mamy do czynienia z „dziecinadą”. 

Szczytem absurdu jest też współistnienie w Radzie Miejskiej dwóch zwalczających się grup radnych PO – niedawno stworzonego fikcyjnego klubu PO i istniejącego od wyborów koła PO, które pozostaje w opozycji do szefa powiatowych struktur tej partii – Stanisława Kotarby. Czy władzom krajowym i małopolskim Platformy nie przeszkadza, że w Wadowicach partia ta kompromituje się przed wyborcami?

W czasie zadawania interpelacji doszło do kolejnego skandalicznego wygłupu z udziałem Szczura. Znany głównie z powtarzania słowa „pytanie”, czym przeszkadza radnym w wystąpieniach, przewodniczący Rady Miejskiej nie pozwolił złożyć interpelacji Janinie Kamińskiej. Ich częścią był list nieobecnego na sesji radnego Mateusza Klinowskiego. Przepychankę wokół tej sprawy z protokołów tradycyjnie usunięto. List dr Klinowskiego opublikowaliśmy także na naszej stronie.

Przeczytaj: List radnego M. Klinowskiego do pozostałych radnych Wadowic

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z XIII sesji samorządowego kabaretu.

Część I: awantura z wykreśleniem słów radnego M. Klinowskiego z protokołów.

Część II: sprawozdania – bezpieczeństwo publiczne w Gminie (zdaniem Policji).

Część III: sprawozdania cd.

Część IV: sprawozdania – Staż Miejska, Sanepid

Część V: sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi (A. Makuch), program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (M. Ciepły), uchwały przyjmowane bez dyskusji, a następnie interpelacje radnych.