Inicjatywa Wolne Wadowice

Inicjatywa Wolne Wadowice to grupa mieszkańców Powiatu Wadowickiego, którym na sercu leżą ideały demokracji lokalnej oraz społeczeństwa obywatelskiego. W skład Inicjatywy wchodzą przedstawiciele zarówno prawej, jak i lewej strony sceny politycznej, różnych środowisk, pokoleń, opcji światopoglądowych, zjednoczeni w misji uwolnienia miasta i powiatu od rządów układu zależności wyrosłego wokół osoby burmistrz Ewy Filipiak.

Wadowicki Układ nie tylko stanowi ogromną przeszkodę w rozwoju demokracji na terenie naszego powiatu, ale jest przyczyną ludzkich tragedii, ekonomicznego, społecznego i moralnego upadku miasta.

Gdy prawo łamane jest przez funkcjonariuszy publicznych w jego majestacie, jedynie oddolny ruch społeczny zdolny jest przezwyciężyć powiatową dyktaturę.

Inicjatywa Wolne Wadowice ma formę stowarzyszenia zwykłego, jego siedziba znajduje się w Wadowicach, w domu rodziny Siłkowskich, bardzo blisko związanej z osobą Jana Pawła II.

Przedstawicielem stowarzyszenia jest Zofia Siłkowska, emerytowany pracownik bankowy, autorka słynnego baneru piętnującego niegospodarność wadowickiego samorządu.

Wśród założycieli znaleźli się także:

– Bolesław Kot, mgr inżynier, racjonalizator, w PRL prześladowany za postawę obywatelską, później współpracownik Ewy Filipiak, wygrywał z lokalnymi politykami procesy sądowe, zarzucając im m.in. prywatę i okradanie gminy;

– Leon Jamrożek, przedsiębiorca, uczestnik podziemia solidarnościowego w latach 80-tych, współzałożyciel i prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, członek Unii Demokratycznej i Unii Wolności;

– Zbigniew Jurczak, działacz Solidarności w latach 80tych, kandydat na stanowisko burmistrza w ostatnich wyborach, obecnie radny powiatowy z listy SLD, , muzyk, artysta plastyk, regionalista;

– Tadeusz Szczepański, emerytowany nauczyciel, długoletni dyrektor wadowickiego liceum;

– dr Mateusz Klinowski, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UJ, nagradzany za działalność naukową i społeczną, radny gminny z listy Ewy Filipiak „Wspólny Dom”, bezpartyjny;

– Mariusz Witkowski i Paweł Koper,  przedsiębiorcy, członkowie wadowickich struktur PiS;

– Piotr Kucharski, pełnomocnik powiatowy Ruchu Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka;

– Anna Siłkowska,  magister farmacji, były pracownik apteki przy Szpitalu Powiatowym w Wadowicach;

Należy również zaznaczyć, że w skład stowarzyszenia wchodzą zarówno zwolennicy Commodore C64, jak wyznawcy Atari 65xe.

Inicjatywa Wolne Wadowice chce zmienić sposób zarządzania Gminą i Powiatem Wadowice. Jej zadaniem jest rozbudzenie aktywności mieszkańców, kształtowanie postaw obywatelskich i zwiększenie poziomu partycypacji w podejmowaniu decyzji politycznych oraz głosowaniach i referendach.

Jednym ze środków prowadzących do tych celów jest wielostronny opis polityki lokalnej, który oferuje strona Inicjatywy.

Stronę tworzą różni autorzy, na ogół wyszukujący informacje publikowane na temat Wadowic w innych miejscach. W celu ochrony członków stowarzyszenia przed zapowiadanymi represjami (m.in. przez Stanisława Kotarbę, rzecznika burmistrz Filipiak), strona www.inicjatywawadowice.pl nie jest prowadzona przez członków stowarzyszenia, lecz przez anonimowy zespół wspierający jego idee. Jeżeli będzie trzeba, wbrew i na przekór samemu stowarzyszeniu.

Autorzy strony kontaktują się z władzami stowarzyszenia i pośredniczą w kontaktach z mieszkańcami. Zapewniamy, że wszystkie materiały, jakie czytelnicy do nas nadsyłają, przesyłamy dalej.

Materiały publikowane na tej stronie nie zawsze jednak konsultowane są z władzami stowarzyszenia. Taka jest cena konspiracji…